IBISConnect Turkey – Agenda

10.00 – IBISConnect Türkiye’ye hoş geldiniz.Robert Snook, IBIS konferans moderatörü

Robert Snook etkinlik katılımcılarına bir hoş geldiniz konuşması yapacak

10.10 – COVID-19: Türkiye otomotiv satış sonrası pazarına etkileri ve genel görünüm 
Quentin Le Hetet, MEA Bölge Koordinatörü, GiPA Türkiye

Quentin, Türkiye’deki satış sonrası pazarının mevcut durumu ve trendler hakkında verdiği bilgilerle, COVID-19’un ne gibi etkilere sahip olacağını ve bu etkilerin doğurması öngörülen fırsatları anlamamıza yardımcı olacak.

10.30 – Düşük temas ekonomisi: Türkiye hasar tamir sektörü için ne anlama geliyor? 
Metin Demirel, Genel Müdür Yardımcısı / Perakende Ürün Portföyü, Dijital Operasyon ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Aksigorta

Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketi Aksigorta’dan Metin Demirel, düşük temas ekonomisinin Türkiye’deki hasar tamir sektörü için ne anlama geldiği sorusuna yanıt arayacak.

Metin, Aksigorta’nın hiçbir şeyin standart olmadığı, her şeyin esnek olduğu, dijital dünyadan beslenen daha akıcı müşteri yolculuklarından oluşan yeni normale doğru nasıl giderek hızla değiştiğini ele alacak.

Türkiye’deki sigorta şirketlerinin ne aradığını, kaportahanelerin yeni teknolojilere ayak uydurmak için nelere ihtiyaç duyduğunu ve gelecek resmindeki yerimizi koruyabilmek için nasıl birbirimize ve müşterilerimize faydalar sunmamız ve şeffaf olmamız gerektiğini anlatacak.

10.55 – Değişimi yönetmek: pandemi sonrası yeni tedarik zinciri neye benziyor?
Halit Başbuğ, Genel Müdür, Başbuğ Group Türkiye

Halit Başbuğ, pandemi sonrası yeni tedarik zincirinin neye benzediği üzerine konuşacak ve yedek parça tedarik zincirinin krizi aşabilmek için hangi değişiklikleri hayata geçirdiği ve sektörü bundan sonra nelerin beklediğiyle ilgili içgörüler paylaşacak. “Yeni normal”, değişim sürecinin bir sonucu; dolayısıyla yeni normal denen şeyi anlamak istiyorsak önce değişimleri ve bunların sektörümüze ve işletmemize olan etkilerini anlamamız gerekiyor.

11.15 – 11.45am – Sanal kahve arası 

11.45 Hasar tamir ağları arasında büyüyen trend.David Luehr, Firma Sahibi, Elite Bodyshop Solutions

David Luehr, tamirhanelerin neden bir araya geldiğini ve böyle yaparak hasar tamir sektörünü nasıl kökten değiştirdiklerini anlatacak.

Dave bizlere, büyükler büyümeye devam edebileceğini, fakat doğru kişilerle yürümeyi seçen bağımsız tamirciler için de umut olduğunu gösterecek. Dave ayrıca, ister bir franchise ağına katılmış olsun isterse bağımsız kalmayı seçmiş olun şirketinizi hayatta kalmaktan büyümeye doğru nasıl götürebileceğinizi açıklayacak.

12.20 – Hasar tamirinin bugünü ve geleceği – Ford bakış açısı.Saygın Çakır, Pazarlama, Satış & İş Geliştirme Bölge Müdürü – Satış Sonrası Hizmetleri, Ford Otosan, Türkiye

Saygın, bağlantılı otomobil teknolojilerinin standart olduğu yeni modellerin piyasaya çıkmasıyla birlikte OEM’lerin eski teknolojilerden, süreçlerden ve tamir yöntemlerinden uzaklaşmasının sektördeki ilgili tüm oyuncular için ne gibi anlamlar taşıdığını ana hatlarıyla açıklayacak.

12.40 – Çıkışa giden yolu yönetmek: hayatta kalmaktan büyümeye doğru nasıl gidilir?Ayhan Dayoğlu, Kurucu & Strateji Koçu, Arkeon Danışmanlık, Türkiye 

Ayhan Dayoğlu, etkinlikten alınması gereken önemli dersleri tamirhaneleri büyütecek pratik tavsiyelerle ve kendi bilgi birikimiyle harmanlayarak sunacak.

Ayhan konuşmasında işletmelerin yapması ve yapmaması gereken şeylerin yanı sıra işletmeleri hayatta kalmaktan büyümeye doğru götürecek stratejinin nasıl geliştirilebileceğini açıklayacak. Katılımcılar etkinlikten canlı yayın sırasında aldıkları aksiyon notlarını gözden geçirecek donanımı kazanmış ve atmaları gereken sonraki adımlar hakkında netliğe ulaşmış olarak ayrılacaklar.

13.15 – Konferans kapanışı 

Robert Snook’un kapanış konuşması ve katılımcılar için Slido anketini doldurma fırsatı.

Hatırlatma: Etkinlik programında değişiklikler olabilir. 
Programda belirtilen saatler Türkiye saatine göredir. 


10.00am – Welcome to IBISConnect Turkey.Robert Snook, IBIS conference moderator

Robert Snook welcomes delegates to the event

10.10am – COVID-19: The impact and outlook for the Turkish automotive aftermarket 
Quentin Le Hetet, MEA region coordinator, GiPA Turkey

Quentin will provide the current aftermarket status and trends in Turkey to understand what impact COVID-19 will have and what the projected opportunities arising from it will be.

10.30am – The low touch economy: what does that mean for the Turkish bodyshop industry?Metin Demirel, assistant general manager / EVP retail underwriting, digital operations technology, Aksigorta

Metin Demirel of leading Turkish insurance company Aksigorta will explore what the low touch economy means for the Turkish bodyshop industry.

Metin will talk about how Aksigorta is accelerating change towards a new normal of digitised, more aligned customer journeys where nothing is standard, and everything is flexible.

He’ll look at what Turkish insurers are looking for, what bodyshops need to do to adapt to the technologies and how we all need to stay relevant and transparent with each other and the customer if we are to remain part of the future picture.

10.55am – Managing change: what the new post pandemic supply chain looks like.Halit Başbuğ, managing director, Başbuğ Group Turkey

Halit Başbuğ, will talk about what the new post-pandemic supply chain looks like, providing insight into what changes the parts supply chain has implemented as a result of the crisis and what it is facing next. The ‘new normal’ is the outcome of the change process, so if we want to understand that we first have to understand the changes and the effects of them on our industry and on our business.

11.15am – 11.45am – Virtual coffee break 

11.45am – The growing trend for collision repair networks. David Luehr, owner, Elite Bodyshop Solutions 

David Luehr will talk about why repair networks join together and how they change the collision repair market forever when they do. Dave will demonstrate that the big may keep getting bigger, but there is also hope for independent repairers who choose to surround themselves with the right people. Dave will explain how you can move your business from surviving to thriving whether you choose to join a franchise network or remain independent.

12.20pm – Collision repair now and in the future – The Ford perspective. 
Saygın Çakır, Marketing, Sales & Business Development Regional Manager – Aftersales, Ford Otosan, Turkey

Saygın will outline the implications for all involved in the industry as OEMs move away from past technologies, processes and repair methods with the launch of new models featuring new car technologies included as standard.

12.40pm – Managing your way out of this: how to move from surviving to thriving.Ayhan Dayoğlu, founder and strategy coach, Arkeon Consulting, Turkey 

Ayhan Dayoğlu will bring together all the key learning points in practical tips and knowhow on growing a repair business. Ayhan will set out the right things to be doing, what delegates need to stop doing and how they can develop a strategy to take them from surviving to thriving. Delegates will leave equipped to review their action points from the simulcast and with clarity on the next steps they must take.

1.15pm – Conference close 

Robert Snook’s closing remarks and the opportunity for delegates to complete the Slido survey.

Please note: Agenda subject to change
Times indicates are TSİ (Turkish time)