IBIS Turkey 2019 – The Big Debate

Başarıya ulaştıran çözümler bulmak

Bir işletmeyi yönetmek, geminizi güçlü akıntılara ve ters yönden esen ekonomi rüzgârlarına karşı ilerletmeye çalıştığınız fırtınalı dönemler şöyle dursun en iyi dönemlerde bile zor olabilir. Sürdürülebilir ve kârlı bir gelecek için hızlıca uygulayabileceğiniz yenilikçi fikirler ve hayati öneme sahip kilit çözümler bulmanız gereken zamanlar işte tam da böyle dönemlerdir.

Hangi zorlukla karşı karşıya olursanız olun, şu üç kritik şey varsa çözümünüzü başarılı şekilde hayata geçirebilirsiniz:

Doğru insanlar…
…doğru şeyleri yapmak…
…doğru zamanda yapmak.

Hal böyleyken, çözümü tasarlayabilmek için gerekli bilgi ve bakış açısını edinmek, birçok lideri kendi başarı çözümlerini hayata geçirmekten alıkoyan engellerin başında geliyor.

Birlikte, bu sorunla mikro düzeyde nasıl mücadele edebileceğimize bakacak ve makro düzeyde de Türk hasar tamiri sektörünün hayatta kalma durumundan başarılı olma ve büyüme durumuna hangi yollarla geri dönebileceğini keşfedeceğiz.

Türkiye’de hangi zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu, pazarımızda ‘ne’ olup bittiğini hepimiz biliyoruz. Bilmek istediğimiz şey ise bu durumu bugün ‘nasıl’ aşabileceğimiz.


Finding solutions for success

Managing a business can be challenging even in the best of times let alone when you’re faced with steering the ship against a strong tide and through economic headwinds. It’s precisely then when you need to come up with innovative ideas and those all-important solutions for success that you can implement fast to create a sustainable, profitable future.

Whatever the challenge is you face, your successful solution can only be achieved if you have three critical elements in place:

The right people…
…doing the right things…
…at the right times.

However, gaining the knowledge and understanding in order to design the solution is the first hurdle that prevents many leaders from ever implementing their own solution for success.

Together we’ll look at how we can address this at a micro level in our own businesses, and discover at a macro level the ways in which the Turkish collision repair industry can overcome its challenges so as to move the focus from surviving to thriving once again.

We all know the challenges we’re facing in Turkey right now, we know ‘what’ is happening in our market. What we want to know  is ‘how’ we can do something about it today.