IBISConnect Turkey 2020 – The Big Debate

IBIS Türkiye camiasının en son bir araya geldiği Ekim 2019’a geri dönseydik, pandemi sonrası ortaya çıkan bu yeni dünyaya ayak uydurmak için üstesinden gelmek zorunda kaldığımız yeni zorlukları hiçbirimiz öngöremezdik.

2019’da başarıya ulaştıran çözümlerden bahsederken, ne olduğunu bile anlayamadan 2020’de hayatta kalmayı sağlayan çözümleri konuşur hale geldik.

Fakat durum şimdiden değişmeye başladı bile. Toparlanıyoruz ve değişimler hızlanıyor. Kendimizi, işletmelerimizi ve sektörümüzü bir kez daha hayatta kalma noktasından büyüme noktasına doğru taşıyoruz. Bu sürece etki eden temel faktörleri 7 Ekim’de düzenleyeceğimiz IBISConnect canlı yayınında “hayatta kalmaktan büyümeye doğru” teması ile masaya yatıracağız.

Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’den büyük bir özenle seçilmiş uzman konuşmacılar, mevcut pazardaki fırsatları ve 2020/2021 aksiyonlarına yön veren temel faktörleri tüm yönleriyle ele alan, ilginizi çekecek bilgilerle dopdolu 25 dakikalık 6 oturum boyunca sizlerle deneyim, fikir ve içgörülerini paylaşacaklar. Bu temel faktörler arasında şunlar yer alıyor:

COVID-19: Türkiye otomotiv satış sonrası pazarına etkileri ve genel görünüm

COVID-19’un Türkiye otomotiv satış sonrası pazarının geleceğine etkileri ve Türkiye’de bu etkiyle ilişkili olarak ortaya çıkması öngörülen fırsatlar.

Düşük temas ekonomisi: Türkiye’deki kaportahaneler için ne anlama geliyor?

Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleri, gücünü dijitalden alan daha uyumlu müşteri yolculuklarından oluşan yeni normale doğru değişimi nasıl hızlandırıyor ve bu geleceğin bir parçası olmak için oto tamirhaneleri neler yapmalı?

Değişimi yönetmek: Pandemi sonrası yeni tedarik zinciri neye benziyor?

Tedarik zincirleri yeni duruma hızla adapte oluyor; geleceğin kazananları şimdiden açıkça ilerlemeye başladı. Türkiye’nin önde gelen tedarikçilerinden biri, neler yaptıklarını ve tedarik zincirlerinin geleceğini anlatacak.

Hasar tamir ağları trendi: Türkiye için ne gibi anlamlar taşıyor?

Franchise ağları neden bir araya geliyor, bunlar hasar tamir pazarını nasıl sonsuza dek değiştiriyor ve ister bir franchise ağına katılmayı isterse bağımsız kalmayı tercih edin, işletmenizi hayatta kalma noktasından büyüme noktasına doğru nasıl taşıyabilirsiniz?

Bu zor durumdan yönetimle çıkmak: Hayatta kalmaktan büyümeye doğru nasıl gidebiliriz?

Mevcut durumda, yüksek ve düşük performansa sahip işletmeler arasındaki tek fark, uygulama. Bu IBISConnect canlı yayınıyla ortaya çıkacak eylem planı; fırsatlardan yararlanmak, rakiplerinizden daha iyi performans sergilemek ve geleceğinizi güvence altına almak için şu an yapıyor olmanız gereken şeylerden oluşacak.


Turning the clock back to when the IBIS Turkey community last met in October 2019, no one could have foreseen the new challenges we are having to meet in order to survive the transition into this newly emerging post-pandemic world.

Solutions for success in 2019 rapidly became solutions for survival in 2020.

But it is already changing. We are recovering and changes are accelerating. We are moving ourselves, our businesses and our industry from surviving to thriving once again. We will debate the key drivers during the IBISConnect simulcast on 7 October under the theme of hayatta kalmaktan büyümeye doğru – from surviving to thriving.

An expert speaker line-up hand-picked from Turkey, the UK and the US will share experience, ideas and insight in six highly relevant 25-minute sessions that will showcase the opportunities in the current market and the key factors driving 2020/2021 actions. These include:

COVID-19: The impact and outlook for the Turkish automotive aftermarket

The impact COVID-19 will have for the future of the Turkish automotive aftermarket and the projected opportunities in Turkey arising from that impact.

The low touch economy: What does that mean for Turkish bodyshops?

How Turkey’s leading insurers are accelerating change towards a new normal of digitised, more aligned customer journeys, and what bodyshops need to do to be part of that future.

Managing change: What the new post pandemic supply chain looks like

Supply chains are adapting fast and the future winners are clearly driving forward already. A leading Turkish supplier will discuss what they have been doing and the future for supply chains.

The trend for collision networks: What that means for Turkey

Why franchise networks join together, how they change the collision repair market forever and how you can move your business from surviving to thriving whether you choose to join a franchise network or remain independent.

Managing your way out of this: How to move from surviving to thriving

The only difference between high and low performers right now is implementation. The action plan from this IBISConnect simulcast will consist of what you need to be doing right now to ensure you take advantage of the opportunities, outperform your competitors and secure your future.