IBISConnect Turkey agenda

10.00 – IBISConnect Türkiye’ye Hoş Geldiniz

Robert Snook, Konferans Moderatörü, IBIS Worldwide

10.05 Türkiye pazar trendleri – uzman bakış açıları

Quentin Le Hetet’in küresel otomotiv pazarındaki en son trendlerle ilgili genel bilgilendirmesinin ardından, Erdal Güner küresel tablonun Türkiye pazarında şu an gördüğümüz durumla olan ilişkisini değerlendiriyor. Burada öne çıkan soru: Türkiye dünyanın geri kalanıyla aynı yolu mu izliyor, yoksa farklı bir durum mu görmekteyiz? Ve Türkiye pazarı analizinden ne gibi çıkarımlar yapabiliriz?

Quentin Le Hetet, MEA Bölge Koordinatörü, GiPA
Erdal Güner, Ortak, Dogma Alares, Türkiye

10.30 – Pandemide bir yıl geride kaldı – kilit etkiler ve değişiklikler neler?

Geçtiğimiz yıl içerisinde gördüğümüz, şu an deneyimlemekte olduğumuz ve yakın gelecekte yaşanması beklenilen değişikliklere göz atan bir panel oturumu. 2020’de “yeni normale” giriş yaptığımız söylenmişti; pandemiyle geçen bir yılın ardından şimdiki “yeni normal” ne, beklentilerimizle örtüşüyor mu ve hasar tamir sektörünü nasıl etkilemekte?

Güven Aykaç, Genel Müdür, Remed Assistance
Emre Acar, Satış Sonrası Direktörü, Doğan Holding
Figen Keser, İhracat Müdürü, Atek Makina

10.55 – Dijital ekosistem – dijital müşteri yolculuklarında son durum

COVID dönemi, insanlar tarafından ve manüel olarak gerçekleştirilen birçok sürecin dijitalleşmesini hızlandırdı. Birbirinden bağımsız olarak geliştirilen bu erken dönem inovasyonları birbiriyle bağlanmak suretiyle müşteri yolculuğunu ve deneyimini kalıcı olarak değiştiren yeni dijital ekosistemler oluşturmakta.

Lider şirketlerin bu devrimi benimsemesi üzerine konuşacak olan panelistlerimiz, bir sonraki aşamayla ilgili öngörülerini paylaşacak ve şirketlerimizin bu dijital ekosistemlerin dışında kalmaması için neler yapabileceğimiz konusunu ele alacaklar.

Nihal Asker, Genel Müdür, Tur Assist
Murat Üstüner, Bölgesel Birim Lideri, Güney Doğu Avrupa, Orta Doğu & Afrika, 3M
Okan Utkueri, Genel Müdür, Guy Carpenter

11.20 – Networking arası

11.40 – Allianz Türkiye – tazminat yönetim inovasyonu uygulama örneği

Tazminat yönetimi, sürece tazminat yöneticisinin değil de teknolojinin yön verdiği bir noktaya doğru evrilmiş durumda. Artık teknoloji tazminat yöneticisine değil, tazminat yöneticisi işini yapması için teknolojiye destek sağlamakta. Bunun Allianz’ın kendisine, kaportahane ağına ve müşterilerine sağladığı faydaları değerlendirecek olan Abdullah Akkurt, aynı zamanda teknoloji, fiyat, süre, kalite, hizmet ve veri gibi sigorta şirketi ortaklık kriterlerine yönelik etkilere de göz atacak.

Abdullah Akkurt, Mal ve Kaza Tazminatları & Perakende Ürün Portföyü Yönetimi Direktörü, Allianz Türkiye

12.05 – Elektrikli araçlar ve E-Mobilite – bugünden geleceğe uzanan teknoloji

E-mobilite ve Elektrikli Araçların öne çıktığı bir dünya bizleri bekliyor… Yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan panelimiz, bu yolculuğa nasıl çıkmalıyız ve hedefe ulaşmak için nasıl bir yol izlemeliyiz sorularını masaya yatıracak. Konuşmacılarımız, kaportahanelerin elektrikli otomobil ve e-mobilite araçları tamirini hizmet portföylerine eklemeden önce neleri dikkate almaları gerektiği konusunda içgörü ve tüyolar paylaşacaklar.

Mustafa Atik, Türkiye Ülke Temsilcisi, BEM
Emir Tunçyürek, Kurucu Ortak, E-Garaj
Alpay Lök, Şirket Sahibi, Frenteknik
Steve Nash, Genel Müdür, IMI

12.30 – Yeniden yatırım – şimdi doğru zaman mı?

Türkçede biz söz vardır, “Denizin de sonu vardır” diye. Fırsatlar var, ama fırsatlarında bir maliyeti var. Başka bir deyişle, fırsat demek yatırım demek. Zamanlama başarı için kilit bir faktör olabilir. Futurebright Türkiye’nin yakın zamanda gerçekleştirdiği yeniden yatırım araştırması ve araştırmanın bulguları üzerine Akan Abdula ile konuşacağız. Bakmamız gereken alanları ve yeniden yatırım yapmak ve büyümek için şimdinin iyi bir zaman olup olmadığını değerlendireceğiz.

Akan Abdula, Futurebright Şirketler Grubu Kurucusu 

12.55 – Toparlanma zamanı – kapanış konuşması

Robert Snook, Konferans Moderatörü, IBIS Worldwide

13.00 – Kapanış

Tüm saatler TSİ (Türkiye Saati İle) cinsindendir

10.00 – Welcome to IBISConnect Turkey

Robert Snook, conference moderator, IBIS Worldwide

10.05 – Turkish market trends – the expert perspectives

Quentin Le Hetet provides a global overview of the latest automotive market trends. Erdal Güner then reviews how this relates to what we are currently seeing in the Turkish market. The question is whether Turkey is following the same path or whether we are seeing something different. And what can we deduce from the Turkish market analysis?

Quentin Le Hetet, MEA region coordinator, GiPA
Erdal Güner, partner, Dogma Alares, Turkey

10.30 – Pandemic one year on – what are the key effects and changes?

A panel discussion looking at the changes we’ve seen in the last year, the changes we’re experiencing now and those that are still to come. In 2020, we were told we were entering the “new normal”, but one year on, what is the “new normal”, is it what we expected and how is it impacting the collision repair industry?

Güven Aykaç, CEO, Remed Assistance
Emre Acar, after sales director, Doğan Holdings
Figen Keser, export manager, Atek Makina

10.55 – The digital eco-system – the latest in digital customer journeys

The COVID period accelerated the digitisation of many human and manual processes. These early, isolated innovations are connecting together to form new digital eco-systems that are changing the customer journey and experience forever. Our panellists will discuss how leaders are embracing this revolution. They’ll share their predictions for what is coming next and explore how can we ensure our businesses do not get disconnected from these digital eco-systems.

Nihal Asker, GM, Tur Assist
Murat Ustuner, regional division leader, South-East Europe, Middle East & Africa, 3M
Okan Utkueri, MD, Guy Carpenter

11.20 – Networking break

11.40 – Allianz Turkey – claims management innovation in action

Claims management has progressed to the point where technology is the driver, not the claims handler. The claims handler now supports the technology to do its job, not the other way round. Abdullah Akkurt will consider the benefits of this to Allianz, its bodyshop network and its customers. He’ll look at the effects on the insurer partnership criteria of technology, price, time, quality, service and data.

Abdullah Akkurt, P/C claims & retail UW management director, Allianz Turkey

12.05 – EVs and e-mobility – the technology from here to the future

An e-mobility, EV world is the destination we are headed for…  Our panel of local and international experts will discuss how we embark on the journey and the route we should take to get there. They’ll provide insight and tips on what bodyshops need to consider before diversifying into the repair of EVs and e-mobility vehicles.

Mustafa Atik, country representative Turkey, BEM
Emir Tunçyürek, co-founder, E-Garaj
Alpay Lök, owner, Frenteknik
Steve Nash, CEO, IMI

12.30 – Reinvestment – is now the time?

As the Turkish proverb says, “There is an end to the sea”.* There are opportunities, but opportunities cost money and opportunities mean investment. Timing can be critical to success. We talk to Akan Abdula about the recent reinvestment study carried out by Futurebright Turkey and what this tells us. We’ll consider the areas we should be looking at and whether now is the time to reinvest and grow again.

Akan Abdula, Founder of the Futurebright Group of Companies 

12.55 – Pulling it all together – closing remarks

Robert Snook, conference moderator, IBIS Worldwide

13.00 – Close

All timings are TSI – Turkish time