IBISConnect Turkey Content In Depth

Click here for English translation

İçerik detayları

Şirketinizi büyümeye nasıl hazırlayacağınız konusunda her bir 2021/22 IBIS etkinliğinden edineceğiniz bilgi, içgörü ve pratik tüyolar, küresel oto hasar tamir endüstrisinin tüm sektörlerine ilişkin bilgileri A’dan Z’ye kapsayan 6 temel başlık altında size sunuluyor olacak.

KAPORTAHANE

Her zaman olduğu gibi, kaportahaneler odağımızın merkezinde olmaya devam edecek. Vaka incelemeleri; yerel, bölgesel ve küresel en iyi uygulamalar; liderlik ve yönetim; finans ve ölçüm; operasyonel konular; tamir süreçleri ve teknolojileri, etkinlik programlarındaki ağırlıklı yerini koruyacak.

Anlatacak değerli bir hikayesi, paylaşacak bilgisi olan başarılı sektör üyelerini dinleyeceksiniz. Her etkinliğin programı, düzenlendiği bölge göz önünde bulundurularak özel olarak hazırlanacak.

TEKNOLOJİ

Araç ve tamir teknolojisinin gelişimine paralel olarak, sektörün kullanılabilir hale gelen yeni ürünler, malzemeler, sistemler ve tamir süreçleriyle ilgili bilgisini güncellemesi büyük önem taşımakta.

Her IBIS etkinliği; üreticilere, tedarikçilere ve tamir hizmeti sağlayıcılarına ürettikleri araçlar, piyasaya çıkan en son ekipman ve ihtiyaç duyulan yeni tamir teknikleriyle ilgili bilgilerini paylaşabilecekleri açık bir forum sağlamakta.

Programda ekipman inovasyonu, yatırım geri dönüşü, bağlanabilirlik, ADAS, elektrikli ve sürücüsüz araçlar gibi başlıklar da yer almakta.

SİGORTA/TAZMİNATLAR

Sigorta tazminat yolculuğu değişti; farklı ihtiyaçları tek çözümle karşılamaya çalışan yaklaşımlar yok artık. Köklü sigorta şirketlerinin temassız ve dijital tazminat yönetimine doğru adımlar attığı ve insurtech sektörünün her gün yeni bir yıkıcı tazminat teknolojisini tanıttığı bir ortamda, bu artık tüm bölgelerdeki tüm pazarları doğrudan etkileyen bir başlık haline geldi.

Aşağıdaki konu başlıklarını tartışıyor olacağız:

 • sigorta şirketleriyle ilgili trendler ve stratejiler
 • yeni sigorta modelleri
 • değişen tamir profili trendleri
 • müşteri deneyimi ve beklentileri
 • yeni tamir yolculuğu
 • sigorta şirketlerinin ve kaportahanelerin değişen roller ve sorumlulukları
 • onaylı tamir ağlarının geleceği

ARAÇ ÜRETİCİLERİ / OEM’LER

Birden fazla araç üreticisinin gelecek on yıl içerisinde yalnızca elektrikli araç üretme yönünde adımlar atacaklarını yakın zamanda teyit ettiği düşünülürse, tamir hizmeti sağlayıcılarının en son araç bilgileri, eğitim ihtiyaçları, tamir teknikleri ve ekipmanı konusundaki bilgilerinin güncellenmesinin ne kadar önemli olduğu açıktır.

Bu gelişmeler ve inovasyonlar, tamir hizmeti sunan tüm işletmelerin stratejik karar alma, yatırım planlaması, eğitim ve personel ihtiyacı belirleme süreçlerini etkileyecektir. Bunu destekleyecek şekilde, üretici-sigortacı işbirliğine ve ayrıca FNOL ve tamir konuşlandırması konularını mercek altına alacağız.

MOTİVE EDİCİ / İLHAM VERİCİ / İSTEK UYANDIRICI

IBIS olarak, gerçek anlamda motive edici ve ilham verici olan şahsiyetlerle mülakat yapma geleneğimizi önümüzdeki 18 ay boyunca da devam ettireceğiz. Bunlar, sektörün gerek içinden ve gerekse dışından yeni bilgiler ve taze bakış açıları sağlayan kişiler olacak.

Teknoloji ve inovasyon hızının daima bugünkünden daha yüksek olacağı düşünülürse, sizi harekete geçme konusunda motive eden, daha iyi şirketler yaratma konusunda size ilham veren ve geleceğe dair konularda netlik kazanmanızı sağlayan IBIS davetli konuşmacılarından hem kişisel hem de profesyonel düzeyde yeni şeyler öğrenebilirsiniz.


Content in depth

The knowledge, insight and practical knowhow you’ll take away from each 2021/22 IBIS event on how to get your business ready for growth will be served in 6 core topic areas that together cover the A-Z of the global auto collision repair industry sectors.

BODYSHOP

As always, bodyshops will remain the centre of our focus. Case studies, local, regional and global best practices, leadership and management, finance and measurement, operations, repair processes and technologies will all feature strongly on the event agendas.

You will learn from successful industry professionals with a valuable story to tell and information to share. The content of each event will be tailored to the specific region in question. 

TECHNOLOGY

As vehicle and repair technology develops, it’s important that the industry is kept up to date and informed on the new products, materials, systems and repair processes available. 

At each IBIS event, manufacturers, suppliers and repairers alike have an open forum to share their knowledge on the vehicles they’re producing, the latest equipment coming onto the market and the new repair techniques required.

On the agenda will be equipment innovation, return on investment, connectivity, ADAS, electric and autonomous vehicles.

INSURANCE/CLAIMS

The insurance claims journey has changed, and there is no longer a one size fits all approach. With established insurers making the move to touchless and digital claims and disruptive claims technologies continually emerging from the insurtech sector, this is a topic that affects all markets in all regions.

The following subject areas will be up for discussion:

 • insurer trends and strategies
 • new insurance models
 • changing repair profile trends
 • customer experience and expectation
 • the new repair journey
 • changing roles and responsibilities of insurers and bodyshops 
 • the future of approved repair networks

VMs/OEMs

With several vehicle manufacturers having recently confirmed a move to producing solely electric vehicles within the next decade, it is important that repairers are kept up to date with the latest vehicle information, training and educational needs, repair techniques and equipment.

These developments and innovations will impact on the strategic decision making, investment planning, training and staffing requirements of all repair facilities. In support of this, we will be looking closely at manufacturer and insurer collaboration, as well as FNOL and repair deployment.

MOTIVATIONAL/INSPIRATIONAL/ASPIRATIONAL

Over the next 18 months, IBIS will continue its rich history of interviewing and giving a platform to some truly motivational and inspirational figures. They bring knowledge and fresh thinking both from within and outside our industry.

As technology and innovation will never again be as slow as they are today, you can learn on both a professional and personal level from IBIS keynote speakers who will motivate you to take action, inspire you to build better businesses and give clarity on the future.