IBISConnect Turkey Content Overview

Click here for English translation

Hazır. Başla. Büyü.

2020 yılında, iş dünyası hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği bir krizin içine savruldu. Covid-19 pandemisinin derinleşmesiyle birlikte, o güne dek yapılmış planlar, belirlenmiş hedefler ve büyüme amaçları bir gecede anlamsız hale geldi. Şirketler stratejilerini, süreçlerini ve işletme modellerini görülebilir gelecek ışığında yeniden gözden geçirmek zorunda kaldılar.

Dünyanın normalleşmesine yönelik olumlu bazı sinyallerin görüldüğü şu günlerde, IBIS olarak sektör liderlerine hem bu geçişe hazırlanmak hem de kendilerini 2022 yılında büyüyüp ticari başarı elde edecek şekilde konumlandırmak için ihtiyaç duyacakları bilgi ve içgörüleri sunuyoruz.

IBIS’in bu yılın tamamını ve önümüzdeki yılın bir kısmını kapsayan sanal ve fiziksel etkinlik programı, çevik karar alabilmek ve yön tayini yapabilmek için benimseyip kullanmanız gerekecek araç ve teknikleri size sunuyor. Pandeminin ilk anda yarattığı, her şeyi sekteye uğratan çalkantılı dönemin ardından şirketini stabilize etmeyi başararak sürdürülebilir büyüme yönünde adımlar atmaya başlayan kanaat önderlerini dinleme ve onlarla fikir alışverişi yapma fırsatına sahip olacaksınız.

Konferans programımızın içeriği hakkında detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayın.


Ready. Steady. Grow.

In 2020 the business world was suddenly thrown into turmoil beyond anyone’s imagination. As the Covid-19 pandemic took hold, those plans, goals and growth objectives previously put in place became obsolete overnight. Companies were forced to readjust their strategies, processes and operating models for the foreseeable future.

With some positive signs that the world is slowly moving back towards some sense of normality, IBIS offers the knowledge and insight to industry leaders not only to prepare for this, but also to position themselves as ready to deliver growth and achieve commercial success in 2022.

Throughout this year and into next, our programme of IBIS virtual and physical events will give you the tools and techniques you need to embrace and implement agile decision making and direction setting. You’ll hear from and take part in discussions with those thought leaders who have successfully steadied their businesses after the initial tumultuous disruption of the pandemic and are on a pathway to sustainable growth.

For a more in-depth view of our conference programme content click here.